← Takaisin

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2011

Suominen uudistui – Tulos parani, mutta tulos vielä tappiolla

Kertomusvuoden aikana Suominen hankki liikevaihdoltaan noin 320 miljoonan euron Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan Ahlstrom Oyj:ltä. Kaupan ansiosta Suomisesta tuli maailmanlaajuisesti johtava pyyhintään tarkoitetun kuitukankaan valmistaja. Yrityskaupan arvo oli noin 170 miljoonaa euroa, mistä 87 miljoonaa euroa rahoitettiin osakeannilla.

Liiketoimintojen yhdistyminen tuli voimaan 1.11.2011 alkaen, joten hankitun liiketoiminnan liikevaihto ja tulos sisältyvät Suomisen lukuihin kahdelta kuukaudelta. Suomisen liikevaihto 2011 oli 216,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 173,4 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa tappiolla (-3,8). Kertaluonteiset erät, 3,7 miljoonaa euroa (7,1) liittyivät yrityshankintaan ja Nastolan tehtaan sulkemiseen. Suomisen liiketoimintaan taloudellisten suhdanteiden vaimeus vaikutti siten, että asiakkaiden osto-käyttäytyminen oli varovaista ja hintatietoista. Kuitukankaiden vertailukelpoiset myyntimäärät säilyivät edellisvuo-tisella tasolla, mutta Codi Wipesin ja Joustopakkausten määrät alenivat. Tulos parani lähinnä toimintakulujen alenemisen ansiosta.

Tulos osaketta kohti oli -0,11 euroa (-0,34). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli -0,03 euroa (-0,06). Hallitus esittää, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

Liitteet