← Takaisin

Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2008

SUOMISEN TULOS TAPPIOLLA, KASSAVIRTA VAHVASTI POSITIIVINEN

Suomisen vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos jäi edellisvuotisesta ja oli tappiollinen. Tilinpäätökseen sisältyy kertaluonteisia kuluja toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja kassavirtaan vaikuttamattomista liikearvon ja varojen alaskirjauksista 4,2 miljoonaa euroa. Pyyhintä-toimialan tulos oli selvästi tappiollinen ja Joustopakkausten lievästi positiivinen. Liiketoiminnan rahavirta oli tuloksesta huolimatta vahvasti positiivinen, 18,9 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2008 oli 214,6 miljoonaa euroa ja se oli edellisvuotisella tasolla. Tappio verojen jälkeen oli 7,2 miljoonaa euroa (-10,1). Tulos osaketta kohti oli -0,31 euroa (-0,43).

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Tiedote