← Takaisin

Täsmennys Suominen Yhtymä Oyj:n tulosarvioon

Suominen kirjaa vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle 4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia. Toiminnallisen liikevoiton ilman kertaeriä arvioidaan jäävän edellisvuotisesta. Vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa kuluvan vuoden toiminnallisen liikevoiton arvioitiin olevan enintään vuoden 2007 tasolla ja tuloksen verojen jälkeen olevan tappiollinen.
Kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset, 2,5 miljoonaa euroa, liittyvät Kuitukankaat-yksikön liikearvon ja käyttöomaisuuden arvojen alentamiseen. Konsernin kassavirtaa tuottaville yksiköille kohdennettua liikearvoa on testattu laskelmilla, joissa yleisen taloustilanteen johdosta niihin sisältyvää riskiä on huomioitu aikaisempaa suurempana.

Kertakustannukset johtuvat pääosin Hollannin kosteuspyyheyksikössä tehtävistä henkilöstövähennyksistä. Paikallisesti käydään yhteistoimintaneuvotteluja vuoden 2009 alkupuolen aikana tapahtuvasta, noin 40 vakituisen työntekijän vähennyksestä yksikön kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuotantoa suunnataan paremmin kannattaviin tuotteisiin ja asiakkaisiin ja tehokkuutta lisätään uudella automaatiolinjalla. Kateparannusten ja kustannussäästöjen vuosivaikutukseksi arvioidaan lähes 2 miljoonaa euroa.

Helsinki 22.12.2008

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Liitteet