← Takaisin

Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano

Suominen Oyj:n nimitystoimikuntaan on valittu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Nimetyt edustajat ovat toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Suominen Oyj:n 4.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätöksen mukaan nimitystoimikuntaan valitaan 15.11.2012 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Helsingissä 19.11.2012

Suominen Oyj

Tapio Engström Talousjohtaja

Lisätietoja antaa: Tapio Engström, puh. 010 214 300