← Takaisin

Suomisen luottojärjestelyt allekirjoitettu

Suominen on sopinut 66 miljoonan euron suuruisesta syndikoidusta luottojärjestelystä, jolla uudel-leenrahoitetaan nykyiset Suominen Yhtymä Oyj:n pankkivelat.

Luottojärjestely koostuu 40 miljoonan euron määräisestä viiden vuoden lyhennyslainasta ja 26 miljoo-nan euron määräisestä alenevasta kolmen vuoden puiteluotosta. Luoton pääjärjestäjä on Sampo Pankki ja muut järjestäjäpankit ovat Pohjola ja Nordea.

Suominen on lisäksi sopinut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa 4 miljoonan euron suuruisesta seitsemän vuoden pituisesta TyEL-rahastolainauksesta, joka on Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama.

Lainat ovat vakuudellisia.

Tampere, 9.12.2008

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Arto Kiiskinen Talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Tiedote