← Takaisin

Suomisen liiketuloksen arvioidaan olevan tappiollinen

Suominen on koko vuoden liikevaihtoa koskevissa näkymissään arvioinut toimitusmäärien kasvavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkuvuoteen nähden, mutta jäävän vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden liikevoiton on arvioitu olevan alempi kuin vuonna 2009 alkuvuonna tapahtuneiden myyntimäärien laskun ja raaka-ainekustannusten nousun takia.
Suomisen tämän hetken arvion mukaan toimitusmäärät kasvavat vuoden toisella puoliskolla alkuvuoteen nähden, mutta aikaisempia arvioita vähemmän. Suominen on tänään antanut neuvotteluesityksen Joustopakkaukset-toimialan henkilöstöryhmien edustajille yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen alkamisesta Suomessa. Mikäli neuvotteluesityksen mukaiset henkilöstövähennykset ja Nastolan tehtaan toiminnan lopetus toteutuvat, aiheutuu Suomiselle arviolta noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka suurimmaksi osaksi kirjataan kuluvan vuoden kuluiksi.Alentuneiden toimitusmäärien ja kertaluonteisten kustannusten takia Suomisen koko vuoden liikevoiton vuodelta 2010 arvioidaan painuvan tappiolliseksi.

Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, jotka liittyvät nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen ja enimmäistasoon. Suominen arvioi lainaehtojen näiltä osin rikkoontuvan. Tämän johdosta yhtiö on aloittanut neuvottelut rahoittajien kanssa kovenanttien ja mahdollisien muiden lainaehtojen väliaikaisesta muuttamisesta.

Helsinki, 2.9.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300