← Takaisin

Suominen Yhtymä Oyj:n vuoden 2010 näkymät

Suomisen tuotteiden kysyntä ja toimitukset asiakkaille ovat vuoden 2010 alussa olleet arvioitua alemmat ja alemmat kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Suomen satamalakko on vaikuttanut etenkin Kuitukankaiden vientitoimituksiin. Suomisen raaka-aine- ja energiakustannukset ovat nousseet selvästi alkuvuonna, eikä kustannusnousuja ole vielä saatu siirretyksi myyntihintoihin. Tämän seurauksena ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan tappiollinen.
Vuoden alussa Suominen arvioi, että kuluvan vuoden aikana Suomisen tuotteiden kysynnässä ei tapahdu elpymistä ja että myynnin määrät eivät muutu merkittävästi vuoden 2009 tasosta. Raaka-aineiden osalta hintojen arvioitiin nousevan. Suomisen toiminnallisen tuloksen arvioitiin olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Alkuvuoden toimitusten vähäisyyden vuoksi koko vuoden myyntimäärien arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Myyntimäärien laskun ja raaka-aine- ja energiakustannusten nousun takia liikevoiton arvioidaan olevan alempi kuin vuonna 2009.

Helsinki 23.3.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

 

Liitteet