← Takaisin

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2011. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2010 jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750 euroa. Palkkioista 40 % maksetaan yhtiön omilla osakkeilla.

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Kokouksen pöytäkirja Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 13.4.2011 saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Tampereella 30.3.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

 

Liitteet