← Takaisin

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. 

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2010. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.

Tiedote