← Takaisin

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikunta esittää 4.4.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä olisi viisi (5).

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Suvi Hintsanen ja Heikki Mairinoja. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toimikunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Hannu Kasurinen.
Hannu Kasurinen toimii tällä hetkellä Stora Enso Oyj:n Puutuotteet liiketoiminnasta vastaavana johtajana ja hän on myös Stora Enso Oyj:n johtoryhmän jäsen (Executive Vice President, Wood Products Business Area). Hannu Kasurinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on monipuolinen ja kansainvälinen työkokemus johtotehtävissä Stora Enso Oyj:ssä.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Mikko Maijala on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä 4.4.2012 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Nimitystoimikunta ehdottaa 4.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioiden taso vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävältä toimikaudelta pidetään ennallaan ja vahvistetaan vastaamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2011 tehtyä päätöstä seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa, hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeina.

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNTA

Suominen Yhtymä Oyj:n 12.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätöksen mukaan nimitystoimikuntaan valittiin 15.11.2011 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ovat: toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlström Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Toimikunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano huomioi yhtiö toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.

Tampereella 31.1.2012

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen talousjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön. www.suominen.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi

Liitteet