← Takaisin

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustusjärjestelmästä

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt vuodelle 2010 Suominen Yhtymä -konsernin avainhenkilöiden sitouttavasta osakebonusjärjestelmästä, joka täydentää avainhenkilöiden vuosibonusjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Järjestelmän palkkio vuodelta 2010 perustuu konsernin nettovarojen ja käyttökatteen suhteeseen (Net assets/EBITDA) vuodelta 2010 ja se maksetaan vuonna 2011 puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 16 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella luovutetaan enintään 126 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta. Osakkeiden arvo ja rahana maksettavan osuuden määrä määritellään osakkeiden kirjaamispäivän pörssikurssin perusteella.

Tampereella 11.2.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig Toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300