← Takaisin

Suominen tehostaa toimintojaan ja aloittaa YT-neuvottelut

Aikaisemmin ilmoitetun kannattavuuden parannus-ohjelman puitteissa Suominen Kuitukankaat Oy aloittaa 14.5.2012 YT-neuvottelut.
Suominen Kuitukankaat Oy on Suominen-konsernin Pyyhintä –liiketoiminta-alueeseen kuuluva Suominen Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Neuvottelut koskevat kaikkia Suominen Kuitukankaat Oy:n 166 työntekijää. Vähentämistarpeen arvioidaan olevan 85 työntekijää.

Suomisesta tuli pyyhintäkuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja, kun yhtiö osti Ahstrom Oyj:n Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan. Kaupan ansiosta Kuitukankaat-liiketoimintayksikön liikevaihto lähes nelinkertaistui ja tuotantolaitosten määrä kasvoi yhdestä seitsemään. Suominen Kuitukankaat Oy:n tuotantolaitos Nakkilassa tuottaa kuitukangasta pyyhintätuotteisiin, hygieniatuotteisiin ja haavanhoitotuotteisiin. Nakkilan lisäksi Suominen tuottaa kuitukangasta Pohjois-Amerikassa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa (Brasilian kaupan arvioidaan toteutuvan toisen neljänneksen aikana).

Suominen on analysoinut tuotantolaitoksiaan markkinalähtöisesti pyrkiessään optimoimaan tuotantorakennettaan. Analyysin pohjalta on syntynyt tarve arvioida ja terävöittää tappiollisen Nakkilan yksikön toimintaa.

”Aiomme vahvistaa asemaamme kuitukankaiden maailmanlaajuisena markkinajohtajana. Siksi meidän on jatkuvasti tehostettava toimintaamme ja valmiuksiamme toimittaa asiakkaillemme juuri sitä mitä he tarvitsevat”, sanoo toimitusjohtaja Nina Kopola.

Suomisen tärkein lyhyen tähtäimen tavoite on kannattavuuden parantaminen. Siksi yritys on käynnistänyt kannattavuuden parannusohjelman, jonka kokonaistavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa noin kahden prosentin kustannushyöty vuonna 2012.

Helsingissä 14.5.2012

SUOMINEN OYJ

Nina Kopola Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Nina Kopola, puh. 010 214 3551

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, jotka menevät edelleen kuluttajien päivittäiseen käyttöön. Yhtiöllä on kaksi toimialaa: Pyyhintä ja Joustopakkaukset.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi