← Takaisin

Suominen sopi uudesta syndikoidusta luottojärjestelystä

Suominen on sopinut 44 miljoonan euron syndikoidun luottojärjestelyn uudistamisesta pidentämällä rahoituksen keskimaturiteettia nykyisestä. Kesäkuun lopussa erääntyvää 15 miljoonan euron luottoerää on jatkettu siten, että se erääntyy kolmena neljännesvuosittaisena lyhennyksenä tammikuusta 2012 alkaen.
Suomisen tavoitteena on parantaa taseasemaansa rahoituslaitoslainoja vähentämällä. Tämän johdosta luottosopimukseen on kirjattu, että Suominen pyrkii hakemaan rahoitusta pääomamarkkinoilta vielä loppuvuoden aikana. Yhtiö pyrkii edelleen taseaseman parantamiseen myös ei-keskeisten varallisuus- ja liiketoimintaerien myymisellä.

Tampereella 28.6.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

 

Liitteet