← Takaisin

Suominen sopi uudelleenrahoituksesta ja kirjaa liikearvo- ja kertaluonteisia kuluja

Suominen on sopinut 44 miljoonan euron uudelleenrahoituksesta, jolla korvataan vuoden 2008 syndikoitu luottojärjestely. Luottojärjestelyyn kuuluu kolmen vuoden lyhennysluotto ja kaksi vuotta voimassa oleva luottolimiitti.
Luottosopimuksessa on aikaisempaan nähden tehty lievennyksiä velanhoidon tunnuslukuihin. Ehdoissa on kiristyksiä mm. korkomarginaaliin ja vakuusjärjestelyihin sekä rajoituksia investointeihin, osingonjakoon ja luotonottoon kolmansilta osapuolilta. Yhtiön rahoituskustannusten arvioidaan ensi vuonna nousevan runsaalla miljoonalla eurolla.

Suominen kirjaa vuoden 2010 tilinpäätöksessä liikearvoon kohdistuvana kertapoistona 4,9 miljoonaa euroa, joka kohdistuu Kuitukankaat-rahavirtayksikköön. Konsernin kassavirtaa tuottaville yksiköille kohdennettua liikearvoa on testattu laskelmilla, joissa markkinaepävarmuuden takia laskelmien riskiä on huomioitu aikaisempaa suurempana. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Alaskirjauksen jälkeen yksikköön ei jää enää liikearvoa.

Suominen on käynnistänyt Codi Wipes -yksikössä toiminnan rationalisointiin tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun, mitä varten Hollannissa käynnistetään paikallisen käytännön mukainen yhteistoimintamenettely työntekijöiden kanssa. Mikäli rationalisointitoimenpiteet toteutuvat suunnitellulla tavalla, yksikkö kirjaa järjestelyjen seurauksena kuluvalle vuodelle noin miljoona euroa kertaluonteisia kuluja. Ensi vuodelle ennustetaan toteutuvan vastaavan suuruiset säästöt.

Suominen on viimeksi syyskuun osavuosikatsauksessaan arvioinut koko vuoden liikevoiton painuvan tappiolliseksi myyntimäärän laskun, marginaalien alentumisen ja kertaluonteisten kustannusten takia. Yhtiö on ilmoittanut aikaisemmin kirjaavansa tänä vuonna kertaluonteisia kuluja vajaat miljoona euroa Joustopakkaukset-toimialan uudelleenjärjestelyistä ja Nastolan tehtaan sulkemisesta.

Helsingissä 9.12.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2009 noin 179 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä lähes 1000. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

Liitteet