← Takaisin

Suominen Oyj päivittää taloudellisia tavoitteitaan

Suominen Oyj:n hallitus on asettanut yhtiölle uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet liittyvät yhtiön suhteellisen kannattavuuden parantamiseen, vakaaseen pääomarakenteeseen sekä orgaaniseen kasvuun. Suominen aikoo edelleen vahvistaa globaalin markkinajohtajan asemaansa pyyhintään tarkoitetuissa kuitukankaissa.
Kannattavuus:

Yhtiö tähtää suhteellisen kannattavuuden selvään parantumiseen. Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) tavoitetaso on yli 10 %. Tammi-syyskuussa sijoitetun pääoman tuotto oli 4,6 %.

Pääomarakenne:

Yhtiö tähtää vakaaseen pääomarakenteeseen ja pääsääntöisesti 40 – 80 % vaihteluvälille asettuvaan velkaantumisasteeseen (gearing). Tammi-syyskuussa Suomisen velkaantumisaste oli 99,4 %.

Kasvu:

Yhtiö tähtää toimialan keskiarvon ylittävään liikevaihdon orgaaniseen kasvuun.

Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen laskennassa sovelletaan yhtiön tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentaperusteita ja -kaavoja.

Suominen julkistaa ennakkotiedot tilikauden 2012 tuloksestaan torstaina 31.1.2013.

Helsingissä 5.12.2012

Suominen Oyj

Nina Kopola Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Nina Kopola, puh. 010 214 300

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen tammi-syyskuun 2012 liikevaihto oli 345,9 milj. euroa ja liikevoitto 9,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi