← Takaisin

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013: Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi edelleen, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kaksinkertaistui

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 17.7.2013 klo 9.00

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013: Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi edelleen, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kaksinkertaistui 
Avainasiat huhti - kesäkuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 5 % 107,7 (102,4) miljoonaan euroon.

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 103 % 4,3 (2,1) miljoonaan euroon.

- Suominen sopi Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle. Yrityskauppa toteutettiin 15.7.2013. Codi Wipes raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona.

- Suominen päivittää 17.6.2013 antamaansa arviota liikevaihdon kehityksestä. Yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi. Aiemmin yhtiö arvioi koko vuoden 2013 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla. Liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteensa jatkoi euroalueen kuluttajaluottamusindeksin mukaan hienoista vahvistumistaan. Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa kuluttajaluottamusindeksi nousi selvemmin. Erityisesti Euroopassa yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

Suomisen liiketoiminta kehittyi myös vuoden toisella neljänneksellä positiivisesti. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 107,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui ja oli 4,3 miljoonaa euroa.

Päätimme myydä kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkömme Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle. Yrityskaupan myötä asemamme johtavana kuitukangasvalmistajana pyyhintätuotteiden arvoketjussa selkiytyy ja voimme In the Lead -strategiamme mukaisesti keskittyä entistäkin intensiivisemmin tämän aseman vahvistamiseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen heinäkuussa katsauskauden päättymisen jälkeen.

Jatkoimme strategiamme määrätietoista toteuttamista myös useilla muilla toimenpiteillä, jotka kasvattavat korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Toimme huhtikuussa markkinoille kaksi uutta kuitukangastuotetta teollisuuden ja kotitalouksien korkean lisäarvon pyyhintäsovelluksiin. Kesäkuussa päätimme investoida noin 2,5 miljoonaa euroa tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Investoinnin kohteena oleva tuotantolinja on keskittynyt Hydraspun® Dispersible -kuitukangastuotteeseen. Tuotteen voi huuhdella wc:stä, ja sen hajoavuuteen liittyvät ominaisuudet vastaavat toimialajärjestöjen, sekä European Disposables and Nonwovens Associationin (EDANA) että The Association of the Nonwoven Fabrics Industryn (INDA), ohjeistuksia. Investoinnin myötä voimme vastata entistäkin paremmin näihin teknisesti edistyneisiin kuitukangasmateriaaleihin kohdistuvaan kasvavaan kysyntään.

Myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt kuitukangasliiketoimintaamme koskevat strategiset kehitysohjelmat etenivät katsauskaudella. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta voimme strategiamme mukaisesti vauhdittaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme.

Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 93,1 miljoonaan euroon (89,4). Myös segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vertailukauden 3,6 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti nousi edelleen ja oli 6,2 %.

Joustopakkaukset-segmentissä vuodenvaihteessa käynnistettyä laajaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin. Segmentin liikevaihto kasvoi kireästä kilpailutilanteesta huolimatta 14 % ja oli 14,6 miljoonaa euroa. Joustopakkausten liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vertailukaudesta, mutta jäi vielä tappiolliseksi.”

Liitteet