← Takaisin

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2017 julkaistu

Suominen Oyj   Pörssitiedote   22.2.2018 klo 10.00

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2017 julkaistu

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2017 on julkaistu tänään. Vuosikertomus on saatavilla pdf-tiedostona Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi > Sijoittajille. Pdf-tiedosto on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Liiketoimintaan, arvonluontiin ja strategiaan liittyvien tietojen ohella vuosikertomus sisältää yritysvastuuosion, joka muodostaa samalla Suomisen erillisen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Lisäksi vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017.

Suomisen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 on julkaistu yhdessä toimintakertomuksen kanssa. Myös nämä selvitykset sisältyvät vuosikertomukseen ja ovat lisäksi saatavilla erillisinä julkaisuina Suomisen verkkosivujen Hallinnointi-osiossa.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Liitteet