← Takaisin

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2012 julkaistu

Suominen Oyj:n vuosikertomus 2012 on julkaistu tänään. Vuosikertomus on saatavana osoitteessa www.suominen.fi sekä http://annualreport.suominen.fi/fin. Vuosikertomuksen pdf-versio on myös tämän tiedotteen liitteenä.
Liiketoimintaan liittyvän tiedon lisäksi vuosikertomus sisältää Suomisen ensimmäisen yritysvastuuraportin sekä tilinpäätöksen (hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen) tilikaudelta 2012.

Suomisen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys on julkaistu yhdessä toimintakertomuksen kanssa. Selvitykset ovat saatavilla erillisinä julkaisuina Suomisen internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi/hallinnointi.

Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi ja se on selailtavissa myös mobiililaitteilla.

Suominen Oyj Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Anu Heinonen, viestintäjohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 723 6279

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli 454,9 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi