← Takaisin

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan katsaus tänään pidettävässä yhtiökokouksessa

Suominen Oyj   Sijoittajauutinen  15.3.2017 klo 9.00

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan katsaus tänään pidettävässä yhtiökokouksessa

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tänään 15.3.2017 alkaen klo 10.00 Helsingissä. Toimitusjohtaja Nina Kopola esittelee katsauksessaan yhtiökokoukselle Suomisen taloudellista kehitystä ja yhtiön strategian toteutumista tilikaudella 2016 sekä alkuvuoden 2017 näkymiä.

”Vuosi on alkanut Suomisen kannalta odotustemme mukaisesti ja myyntimäärät ovat viime vuoden alkuun verrattuna paremmalla tasolla erityisesti Yhdysvalloissa. Kilpailutilanne on jatkunut kireänä lastenhoitoon sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin tarkoitetuissa kuitukankaissa varsinkin Euroopassa. Kuluttajien luottamus on ollut molemmilla päämarkkina-alueillamme, sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, edelleen hyvää, Yhdysvalloissa jopa ennätyksellisen vahvaa”, Nina Kopola kiteyttää.

Suomisen strategian toimeenpanon suhteen Kopola on tyytyväinen.

”Vuosia 2015–2017 koskevan, kasvuedellytyksiä luovan strategiamme toteutus etenee. Käynnistämme parhaillaan Bethunen tehtaalle rakennettua uutta tuotantolinjaa ja aloitamme toimitukset asiakkaille aivan pian. Uudella tuotantolinjalla tulee olemaan erittäin merkittävä rooli Suomisen tulevien kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamisessa, sillä sen koko kapasiteetti tullaan suuntaamaan nimenomaan korkeamman lisäarvon tuotteisiin. Aiemmin loppuunsaatettujen investointien ansiosta olemme jo tuoneet markkinoille useita uusia korkeamman lisäarvon tuotteita, ja Bethunen hankkeen valmistuttua lanseerauksia on odotettavissa lisää”, Kopola jatkaa.

Toimitusjohtajan katsauksen keskeinen uusi sisältö on esitetty tässä tiedotteessa. Katsaukseen liittyvä esitysaineisto on saatavana Suomisen verkkosivuilta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja