← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2015: Liikevaihto ja liikevoitto tilikaudella 2015 selvästi vertailukautta paremmat

Avainasiat loka - joulukuussa 2015:

- Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 104,2 (104,8) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 32 % ja oli 4,3 (6,2) milj. euroa.
- Kasvuinvestointiohjelman toteuttaminen eteni kolmella mantereella.
- Suomisen Care-liiketoiminta-alue toi markkinoille kolme uutta kuitukangastuotetta.

- Suominen arvioi, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

- Suomisen hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,02 euron osakekohtaista osinkoa tilikaudelta 2015. 29.1 2016 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 251 511 730 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 030 234,60 euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä ja koko tilikautta 2015:

Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi laski lievästi mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi nousi viimeisellä neljänneksellä hieman ja oli selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla.

 

Etelä-Amerikassa, erityisesti Brasiliassa, viime vuosien nopea talouskasvu kääntyi laskuun. Toisin kuin voisi ajatella, tämä ei näkynyt meidän liiketoiminnassamme alueella. Paulínian-tehdas Brasiliassa hankittiin osaksi Suomista alkuvuodesta 2014 ja siitä asti olemme edenneet Etelä-Amerikassa suunnitelmiemme mukaan.

Suomisen taloudellinen kehitys koko tilikaudella 2015 vastasi lokakuussa päivittämäämme positiivista näkemystä, vaikka viimeinen vuosineljännes ei vastannutkaan odotuksia joidenkin asiakkaiden lykätessä tilauksiaan vuodenvaihteen yli. Suomisen liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 0,5 % vertailukaudesta ja oli 104,2 milj. euroa. Koko tilikaudella liikevaihto kasvoi 10,5 % 444,0 milj. euroon US-dollarin kurssin vahvistumisen myötä.

Suomisen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä laski viimeisellä neljänneksellä 32 % 4,3 milj. euroon. Viimeisen neljänneksen liikevoittoa heikensivät muun muassa käynnissä oleviin kehityshankkeisiin liittyvät kulukirjaukset. Viimeisen vuosineljänneksen voitto oli 1,9 milj. euroa. Koko tilikauden osalta liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi vertailukaudesta 31,2 milj. euroon vuonna 2015 ja vastasi 7,0 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2015 odotetun vahva, 27,3 milj. euroa.

Tilikauden 2015 osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa. Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osaketta kohden. Ehdotus on hallituksen syksyllä 2014 julkaiseman osinkopolitiikan mukainen.

Suomisen hallitus on asettanut yhtiölle kolme taloudellista keskipitkän aikavälin tavoitetta. Tilikaudella 2015 sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 % (tavoitetaso yli 12 %) ja velkaantumisasteemme 25,9 % (tavoitetaso 40-80 %). Kolmas tavoite, liikevaihdon toimialamme keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, jäi saavuttamatta. Suomisen liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja ilman valuuttakurssien vaikutusta noin 1 % tilikaudella 2015.

Vuoden 2015 päättyessä strategiakautemme ensimmäinen kolmannes on takana. Olen iloinen siitä, että olemme edenneet kasvustrategiamme toteutumista tukevissa toimenpiteissä monilla rintamilla vuoden mittaan. Keskeisimpiä teemoja vuonna 2015 olivat noin 60 milj. euron suuruisen kasvuinvestointiohjelmamme edistäminen sekä määrätietoinen työ tuotekehitysprosessimme kehittämiseksi.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä saimme päätökseen laiteasennukset kahden investointihankkeen osalta. Paulíniassa, Brasiliassa ja Alicantessa, Espanjassa tehtaidemme konekantaa päivitettiin siten, että molemmat tehtaat pystyvät jatkossa valmistamaan myös terveydenhuollon kuitukankaita ja muita korkeamman lisäarvon tuotteita. Kasvuinvestointiohjelmamme suurin hanke, uuden tuotantolinjan rakentaminen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, eteni vuoden viimeisellä neljänneksellä suunnitelmien mukaan. Bethunessa laiteasennusten arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla.

Panostuksemme tuotekehitykseen alkoivat näkyä jo vuoden 2015 aikana. Toimme markkinoille kaikkiaan kuusi uutta korkeamman lisäarvon kuitukangastuotetta, joista hygieniatuotteisiin tarkoitetut FIBRELLA® Move, FIBRELLA® Zorb ja FIBRELLA® Zorb+ lanseerattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2015 lopulla saimme Suomisen taloudellisen käänteen onnistumisesta jälleen uuden todisteen, kun Nasdaq Helsinki siirsi Suomisen osakkeen pienten yhtiöiden ryhmästä keskisuurten yhtiöiden joukkoon 4.1.2016 alkaen. Tilikauden päättyessä Suomisen markkina-arvo oli 312 milj. euroa.

Jatkamme vuonna 2016 strategiamme määrätietoista toteuttamista, tähtäimessä edelleen toimialaamme nopeampi kasvu ja markkinalähtöisesti toimivan tuotejohtajan aseman saavuttaminen. 

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)