← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013: Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoivat

Avainasiat loka - joulukuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 7 % 105,2 (98,1) miljoonaan euroon.
- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 123 % 3,7 (1,7) miljoonaan euroon.
- Joustopakkaukset-liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa tehostettiin. Yksikön henkilöstömäärä vähenee päätettyjen tehostamistoimien vuoksi 26 henkilötyövuodella. Lisäksi Tampereen tehtaan automatisointiin investoidaan 0,5 milj. euroa.
-Suominen odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

- Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2013, sillä konsernin tilikauden tulos jäi tappiolliseksi.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä:

”Euroopassa lähes koko vuoden 2013 jatkunut kuluttajaluottamusindeksin vahvistuminen tasaantui vuoden lopulla. Yhdysvalloissa kolmannella vuosineljänneksellä lievään laskuun taittunut kuluttajaluottamusindeksi piristyi vuoden loppua kohden ja oli joulukuussa korkeimmalla tasollaan yli viiteen vuoteen.

Olen erittäin tyytyväinen Suomisen kehitykseen sekä koko tilikaudella 2013 että vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liiketoimintamme ja myös taloudellisen tuloksemme kehitys on ollut varsin myönteistä ja suunnitelmiemme mukaista. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 7 % ja oli 105,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 3,7 miljoonaan euroon. Myös kassavirta kehittyi positiivisesti. Onnistuimme tämän lisäksi vähentämään nettovelan määrää 20,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2012.

Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 6 % vertailukaudesta 89,9 miljoonaan euroon (84,9). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 44 % 3,9 miljoonaan euroon (2,7), mikä vastasi 4,4 % liikevaihdosta.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 15 % ja oli 15,3 miljoonaa euroa (13,4). Joustopakkausten liikevoitto jäi tappiolle ja oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,8). Koko vuoden käynnissä ollutta liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa päätettiin tehostaa segmentin kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden lopulla päätettiin useista uusista tehostamistoimenpiteistä, joiden vuoksi Tampereen tehtaan henkilöstömäärä vähenee 26 henkilötyövuodella. Lisäksi päätimme investoida Tampereen tehtaan automatisointiin 0,5 milj. euroa.

Jatkoimme johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Uudistimme Suomisen konsernirakenteen, organisaation, johtamisjärjestelmän ja toimintamallin 1.1.2014 alkaen. Muutosten myötä kykymme luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää korkeamman lisäarvon tuotteita vahvistuu. Osana uudistusta Suomisen aiempi Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö jakautui 1.1.2014 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä travel- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueet raportoidaan 1.1.2014 alkaen Kuitukankaat-segmentissä, mikä vastaa aiempaa Pyyhintä-segmenttiä.

Kuitukangasliiketoimintaamme koskevat strategiset kehitysohjelmat etenivät viimeisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä nopeuttaa tuotekehitystä edelleen.

Pääsimme tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Ahlstromin kanssa sopimukseen heidän aiempaan Home and Personal -liiketoimintaansa kuuluneen Brasilian tehtaan myynnistä Suomiselle. Kaupan myötä Suomiselle avautuu jalansija lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoavilta Etelä-Amerikan markkinoilta. Vahvistamme edelleen johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana, sillä kaupan toteutumisen jälkeen - arviolta helmikuun loppuun mennessä - Suominen on ainoa pyyhintäkuitukankaita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Etelä-Amerikassa valmistava yritys. Voimme siten palvella maailmanlaajuisesti toimivia asiakkaitamme entistäkin paremmin. Kauppa on tarkoitus rahoittaa oman pääoman ehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Hybridilainan liikkeelle laskuun tarvitaan 31.1.2014 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutus.”

Lue koko tilinpäätöstiedote (pdf)