← Takaisin

Suominen Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksamista varten

Suominen Oyj  Pörssitiedote  6.3.2018 klo 15.00

Suominen Oyj:n suunnattu maksuton osakeanti osakepalkkiojärjestelmien palkkioiden maksamista varten

Suominen Oyj:n hallitus on 6.3.2018 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Suominen Oyj:n sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sekä osakepalkkiojärjestelmän 2015 (ansaintajakso 2015-2017) palkkioiden maksamista varten. Järjestelmien piirissä on 14 henkilöä. 

Osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaan ja palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin tarkoitetun rahan maksettavan osan vähentämisen jälkeen järjestelmiin osallistuneille henkilöille luovutetaan suunnatun maksuttoman osakeannin kautta arviolta yhteensä 89 568 Suominen Oyj:n omaa osaketta.

Lisätietoja osakepalkkiojärjestelmien ehdoista on saatavana 4.12.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta sekä Suomisen verkkosivuilla julkaistusta palkka- ja palkkioselvityksestä 2017.

Päätös osakkeiden luovuttamisesta suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Suominen Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Osakkeet siirretään osallistujien arvo-osuustileille arviolta 12.3.2018. Suominen Oyj:n omien osakkeiden määrä on 6.3.2018 yhteensä 876 280 osaketta ja osakkeiden siirtämisen jälkeen 786 712.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja