← Takaisin

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Liikevaihto kasvoi, liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvänä, liikevoitto heikkeni

 

 

4-6/

4-6/

1-6/

1-6/

1-12/

AVAINLUKUJA

2017

2016

2017

2016

2016

Liikevaihto, milj. euroa

112,0

108,8

224,9

212,7

416,9

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

4,4

8,7

10,6

14,2

25,6

Liikevoitto, milj. euroa

4,4

8,7

10,6

14,2

25,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

2,1

5,2

6,4

8,7

15,2

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,04

0,10

0,12

0,16

0,29

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,04

0,09

0,11

0,15

0,26

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,19

0,15

0,31

0,33

0,56

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

9,7

13,5

11,6

Velkaantumisaste (gearing), %

53,7

24,5

39,6


Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2017:

- Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 112,0 milj. euroa (108,8).
- Liikevoitto laski 49 % ja oli 4,4 milj. euroa (8,7).
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 10,2 milj. euroa (7,6)
- Uusi tuotantolinja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa käynnistyi ja ensimmäiset laskutettavat tuotteet toimitettiin asiakkaille. Linjan ylösajo on kuitenkin ollut odotettua hitaampaa, ja yhtiö ennakoi sen luovan ennustettua vähemmän liikevaihtoa vuonna 2017.

- Suominen toistaa 20.7.2017 julkistamansa tarkistetun arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen jatkui päämarkkina-alueillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vahvana. Kuluttajien optimismi heijastui myös Suomisen tuotteiden kysyntään.

Suomisen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 112,0 milj. euroa. Tällä strategiakaudella kasvu on keskeinen tavoitteemme ja siksi olin tyytyväinen myyntimäärien reippaasta kasvusta toisella neljänneksellä. Myynnin arvo ei kehittynyt yhtä myönteisesti ja tuoteportfolion jakauman epäsuotuisa kehitys söi myyntimäärien kasvun vaikutusta. Erittäin tiukka kilpailutilanne, erityisesti lastenhoidon pyyhintään ja wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin tarkoitetuissa kuitukankaissa, heikensi myyntihintoja.

Investointiohjelmamme suurin hanke, uusi märkärainauslinja Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin, käynnistyi toisella vuosineljänneksellä, kuten arvioimme tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessamme. Markkinoiden kiinnostus uutta tuotantolinjaa kohtaan on ollut vahvaa. Ensimmäiset laskutettavat tuotteet on toimitettu asiakkaille. Linjan ylösajo on kuitenkin ollut teknisesti odotettua haasteellisempaa ja teemme linjalla vielä joitakin viimeisen vaiheen testauksia. Näin ollen ennakoimme – kuten tiedotimme 20.7.2017 – että Bethunen uusi tuotantolinja luo ennustettua vähemmän liikevaihtoa vuonna 2017. Tuotantolinjan ennustettua pienempi liikevaihto yhdistettynä linjan normaalia tuotannon tilaa vastaavaan kustannustasoon heikentävät Suomisen koko vuoden liikevoittoa.

Bethunen investoinnin lisäksi olemme tehneet myös muita tärkeitä toimenpiteitä strategian mukaisen kasvun saavuttamiseksi. Olemme vahvistaneet Teknologia-tiimiämme ja parhaillaan viemme läpi mittavaa tietojärjestelmäuudistusta. Myyntihintojen laskun ohella näiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset rasittivat kannattavuuttamme toisella vuosineljänneksellä. Liikevoitto laski 4,4 milj. euroon.

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta 10,2 milj. euroon käyttöpääoman vapautumisen ansiosta.

Kun Bethunen uusi tuotantolinja on täydessä käynnissä, kapasiteettimme toimittaa korkean lisäarvon tuotteita, erityisesti kodinhoidon ja ammattikäytön pyyhintätuotteisiin kasvaa merkittävästi. Tämä vaikuttaa jatkossa suotuisasti myynnin jakaumaan. Bethunen investointihankkeen valmistuminen päättää myös vuosille 2015–2017 suunnittelemamme kasvuinvestointiohjelman.

Toisella vuosineljänneksellä toimme markkinoille lisää uusia korkean lisäarvon tuotteita. Huhtikuussa esittelimme uuden Suominen@work-tuoteperheeseen kuuluvan, ammattikäyttöön suunnitellun GENESIS® Pro All Purpose -kuitukankaan. Tuote on markkinoiden lujin ammattikäyttöön tarkoitettu pyyhintäkuitukangas ja se päihittää kilpailijansa kaikissa keskeisissä tuoteominaisuuksissa, muun muassa paksuudessa ja imukyvyssä. Toukokuussa lanseerasimme Etelä-Amerikan kasvaville markkinoille FIBRELLA® Wrap -kuitukankaan, joka on suunnattu terveydenhuoltoon pehmusteeksi kipsien alle ja haavanhoitoon. Suomisen aiemmin toteuttama investointi Paulínian tehtaalla Brasiliassa mahdollistaa tuotteen valmistamisen paikallisesti.

Huhtikuussa julkistimme uuden Muutoksentekijä-strategiamme seuraavalle viisivuotiskaudelle eli vuoteen 2021 asti. Jos onnistumme strategian toteuttamisessa, Suomisen liikevaihto kasvaa keskimäärin kaksi kertaa markkinoita nopeammin ja nousee yli 600 milj. euroon vuonna 2021.”


Lue puolivuotiskatsaus kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)