← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019:Liikevaihto ja liikevoitto paranivat

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019: Liikevaihto ja liikevoitto paranivat 

AVAINLUKUJA

 

1-3/

1-3/

1-12/

 

2019

2018

2018

Liikevaihto, milj. euroa

109,8

106,6

431,1

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

3,0

1,5

4,6

Liikevoitto, milj. euroa

3,0

1,5

4,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

1,1

-0,4

-1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,02

-0,01

-0,03

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,02

-0,01

-0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

-0,04

0,09

0,56

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

2,9

4,6

2,3

Velkaantumisaste (gearing), %

68,3

68,2

65,9*

 

*oikaistu

 

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

 

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2019: - Liikevaihto nousi 3 % ja oli 109,8 milj. euroa (106,6). Yhdysvaltain dollarin vaikutus liikevaihtoon oli 4,7 milj. euroa positiivinen.

- Liikevoitto parani ja oli 3,0 milj. euroa (1,5) pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä muutoksesta tuote- ja asiakasjakaumassa. - Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli -2,4 milj. euroa (5,2), heikkenemiseen vaikutti eniten nettokäyttöpääoman muutos.

 

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Helsky kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä: ”Suomisen liikevaihto ja liikevoitto molemmat paranivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 3 % vertailukaudesta ja oli 109,8 (106,6) milj. euroa. Parantuneet myyntihinnat samoin kuin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransivat liikevaihtoa, vaikkakin myyntimäärät pienenivät. Liikevoittomme parani 3,0 milj. euroon, pääasiassa parantuneista myyntihinnoista sekä tuote- ja asiakasjakauman muutoksesta johtuen.

Tämä on positiinen alku vuodelle, mutta meillä on edelleen paljon tehtävää tuloksemme ja toimintamme parantamiseksi. Meidän täytyy jatkaa tarvittavia toimia Suomisen kannattavuuden parantamiseksi. Keskitymme edellen parantamaan tuotannomme suorituskykyä sekä jatkamme myös kaupallisten kyvykkyyksiemme kehittämistä.

 

Vuoden ensimmäinen neljännes oli paras tuotantoneljännes uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa. Neljänneksen aikana suoritimme testiajoja (Final Acceptance Certifications FAC). Nämä FAC:t ja muut testiajot vaikuttivat tulokseen negatiivisesti, mutta linjan vaikutus bruttokatteeseemme oli lievästi positiivinen. Toinen kasvuinvestointimme Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa eteni suunnitellusti ja odotamme tuotantolinjaan tehtävien parannusten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus jatkui suunnitellusti ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Paulinian tehtaallamme Brasiliassa huhtikuun alussa. Viimeinen Suomisen tehtaista, Bethunen tehdas Yhdysvalloissa, ottaa uudet järjestelmät käyttöön toukokuussa. Olen varma, että tämän uudistuksen myötä lisäämme tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä tulevaisuudessa.”


Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)