← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Myyntimäärien kasvu jatkui, liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   26.4.2018 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Myyntimäärien kasvu jatkui, liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät

AVAINLUKUJA

 

1-3/

1-3/

1-12/

 

2018

2017

2017

Liikevaihto, milj. euroa

106,6

112,9

426,0

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

1,5

6,3

15,0

Liikevoitto, milj. euroa

1,5

6,3

15,0

Raportointikauden voitto, milj. euroa

-0,4

4,2

14,5

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,01

0,08

0,27

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

-0,01

0,07

0,25

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,09

0,12

0,39

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

4,6

11,7

6,6

Velkaantumisaste (gearing), %

68,2

50,2

59,5*

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2018:

- Liikevaihto laski 6 % ja oli 106,6 milj. euroa (112,9). EUR/USD-valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevaihtoon oli poikkeuksellisen korkea, -9 milj. euroa.
- Liikevoitto heikkeni 75 % ja oli 1,5 milj. euroa (6,3) pääasiassa myyntihintoihin kohdistuneen paineen mutta myös tiettyjen toimituskykyyn liittyvien ongelmien vuoksi.
- Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 5,2 milj. euroa (6,1).
- Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan optimointi jatkui. Asiakastoimitukset kehittyivät positiivisesti, vaikka etenimmekin ennakoitua hitaammin.

- Suomisen yhtiökokous päätti palauttaa tilikaudelta 2018 pääomaa yhteensä 6,3 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta.

- Suominen toistaa 30.1.2018 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2018 alussa sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet.

Kuluttajien optimismi heijastui myös kuitukangastuotteiden kysyntään. Myyntimäärämme kasvoivat viidettä vuosineljännestä peräkkäin ja ylsivät tasolle, joka on Suomisen historian korkeimpia. Tästä huolimatta Suomisen taloudellinen kehitys oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä pettymys. Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen suhteessa euroon sekä myyntihintoihin kohdistunut paine pienensivät liikevaihtoa joka oli 106,6 milj. euroa. Valuuttakurssien muutosten kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -9 milj. euroa.

Suomisen liikevoitto laski 1,5 milj. euroon, tasolle, joka ei ole hyväksyttävä. Liikevoiton heikkenemisen taustalla oli lähinnä myyntihintoihin vuoden 2017 puolivälistä lähtien kohdistunut laskupaine. Raaka-aineiden hinnat ovat yleisesti ottaen nousseet, joten tämä on vaikuttanut voimakkaasti kannattavuuteemme. Valitettavasti meillä oli katsauskaudella myös tiettyjä toimituskykyyn liittyviä ongelmia, kuten energian jakelun katkoista sekä Bethunen uuden tuotantolinjan teknisistä vaikeuksista johtuvia ennakoimattomia tuotantoseisokkeja. Vaikeasta kilpailutilanteesta huolimatta pystyimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman nostamaan keskimääräistä myyntihintaamme.
Raportointikauden tappio oli -0,4 milj. euroa. Kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 5,2 milj. euroa.

Jatkoimme Yhdysvalloissa sijaitsevan Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan optimointia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Asiakastoimitukset kehittyivät positiivisesti, vaikka etenimmekin ennakoitua hitaammin. Uuden tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen ei kääntynyt vielä Q1:n aikana positiiviseksi, kuten olimme aiemmin arvioineet.

Korjataksemme Suomisen kannattavuuden suunnan aloitimme jo viime vuoden puolella 3P-nimeä kantavan kehitysohjelman. Ohjelma keskittyy Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelun (Pricing), suorituskyvyn (Performance) ja tuotannon suunnittelun (Planning) kehittämisen avulla. Lisäksi jatkamme määrätietoista työtämme tuoteportfolion koostumuksen muuttamiseksi. Suomisella on kaksi keinoa raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusten lieventämiseksi: voimme joko sitoa sopimuksen hinnoittelumekanismiin tai tukeutua kertaluonteisiin hinnoittelutoimenpiteisiin. Molempien keinojen osalta vaikutus myyntihintaan näkyy viiveellä. Edellä mainittu keskimääräisen myyntihinnan nousu vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kuuluu 3P-ohjelman ensimmäisiin näkyviin tuloksiin. Jatkossakin hinnoittelemme tuotteemme niiden arvon pohjalta, mutta aiempaa jämäkämmin, tavoitteenamme kannattavuuden parantaminen.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus eteni ensimmäisellä neljänneksellä ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Tietojärjestelmäuudistus on meille kasvun mahdollistaja, sillä uusien järjestelmien avulla pystymme parantamaan tuotannon suunnittelua ja optimoimaan tuotantoa Muutoksentekijä-strategiamme mukaisesti. Arvioimme, että suurin osa Suomisen tehtaista on uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Parantaaksemme teknistä kykyämme toimittaa korkean lisäarvon kuitukankaita päätimme investoida uuteen, viimeisintä teknologiaa edustavaan karstauskoneeseen Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa. Investoinnin arvo on noin 6 milj. euroa ja se on jälleen yksi askel eteenpäin strategiamme toteutuksessa.

Suomisen yritysvastuuagendan lanseeraaminen vuoden 2018 alussa kuului myös Suomisen keskeisiin virstanpylväisiin. Yritysvastuuagenda ulottuu vuoteen 2021 ja se määrittelee, mihin Suominen keskittyy yritysvastuussa. Lisäksi se linkittää toimenpiteemme Muutoksentekijä-strategiaan sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Agenda sisältää myös ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä konkreettisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Suomisen 15.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti palauttaa tilikaudelta 2017 pääomaa osakkeenomistajille yhteensä 6,3 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta. Olen iloinen siitä, että vaikka kannattavuutemme on ollut laskussa tilikausilla 2016 ja 2017, olemme silti pystyneet säilyttämään varojenjaon osakkeenomistajille vakaana.”

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan tästä (pdf).