← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015: Hyvä kehitys jatkui - liikevaihto, liikevoitto ja rahavirta vahvistuivat

Avainasiat tammi - maaliskuussa 2015:

- Liikevaihto nousi 13,8 % ja oli 111,9 milj. euroa (98,4).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 14,2 % ja oli 7,3 milj. euroa (6,4).
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 4,5 milj. euroon (-0,4).
- Suominen ilmoitti suunnittelevansa investointia uuteen tuotantolinjaan Pohjois-Amerikassa. Suunnitelmien toteutuessa tuotantolinja rakennettaisiin Suomisen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin.
- Suominen toistaa 30.1.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksin selvä nousu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kertoo siitä, että Euroopassa kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen on parantunut. Yhdysvalloissa ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräinen kuluttajaluottamusindeksi kehittyi edelleen myönteisesti, mutta päätyi maaliskuussa vuoden alkua alemmalle tasolle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen vuosi 2015 käynnistyi suotuisasti. Yhtiön liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta ja oli 111,9 milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiassa raportointivaluuttamme euron heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Euroopan markkinoiden kysyntä oli vertailukautta parempaa, mutta kilpailutilanne pysyi edelleen kireänä.

Suomisen liikevoitto parani vertailukaudesta 14 % ja oli 7,3 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen heijastuivat myös liikevoittoon. Olen erityisen tyytyväinen Suomisen vahvaan rahavirtaan. Viime vuosina negatiiviseksi jäänyt tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli nyt 4,5 milj. euroa (-0,4).

Julkistimme tammikuussa suurimman yksittäisen hankkeen 30–50 milj. euron investointiohjelmassamme. Suunnittelemme investointia uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunen tehtaallemme Yhdysvaltoihin. Investoinnin toteutuminen tukee paitsi strategiakaudelle 2015–2017 asetettua kasvutavoitetta, myös tavoitettamme lisätä edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden määrää portfoliossamme. Investoinnin kokonaisarvoa ei ole vielä julkistettu. Myös aiemmin tiedotetut kasvuinvestointimme Brasilian-, Espanjan- ja Suomen- tehtaille etenevät suunnitelmien mukaisesti.  

Tavoittelemme kasvun ohella tuotejohtajan asemaa toimialallamme. Otimme askeleita tätä visiota kohti tuomalla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille kolme uutta kuitukangastuotetta. Etelä-Amerikan terveydenhuoltomarkkinoille kohdennetut Fibrella™ Perf -kuitukankaat on tarkoitettu erityisesti haavanhoito- ja leikkaussalituotteisiin. Vuoden 2014 lopulla julkistettu investointi Paulínian-tehtaalle Brasiliassa mahdollistaa näiden tuotteiden valmistamisen paikallisesti. Neliömassaltaan erityisen keveä Fibrella™ Lite Spunlace -kuitukangas on suunniteltu ensisijaisesti maailmanlaajuisille hygieniatuotteiden markkinoille, muun muassa vaippa- ja inkontinenssituotteisiin. Molemmat Fibrella-tuotelanseeraukset tukevat Care-liiketoimintamme kasvutavoitteita.

Lisäksi toimme markkinoille uuden Hydraspun® Dispersible Plus -kuitukankaan. Tuote on kohdennettu wc:stä huuhdeltavien pyyhintätuotteiden globaaleille, kasvaville markkinoille. Uudet Hydraspun® Dispersible Plus -kuitukankaat hajoavat vedessä yli kolme kertaa edeltäjäänsä (Hydraspun® Dispersible) nopeammin. Suominen on jättänyt tuotteesta patenttihakemuksen.”


Lue osavuosikatsaustiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)