← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 : Liikevoitto parani merkittävästi

Avainasiat tammi - maaliskuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 2,2 % 114,2 (111,7) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 (5,0) miljoonaan euroon.
- Suominen laajensi liiketoimintaansa Etelä-Amerikkaan ostamalla Ahlstromilta Brasiliassa sijaitsevan kuitukangastehtaan.

- Investointihanke Joustopakkausten Tampereen tehtaan automatisointiin käynnistyi. Investoinnin arvo on noin 0,5 milj. euroa.
- Suominen toistaa 10.2.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui vuosineljänneksen lopulla. Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kuluttajaluottamusindeksissä olikin lievää vaihtelua neljänneksen aikana.

Suomisen vuosi 2014 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Liiketoiminnan laajentaminen Etelä-Amerikkaan Ahlstromin kanssa tammikuussa sovitulla ja helmikuussa vahvistetulla yrityskaupalla oli meille tärkeä virstanpylväs. Pauliniassa, Brasiliassa sijaitsevan tehtaan hankinnan myötä saimme jalansijan lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoaville Etelä-Amerikan markkinoille ja vahvistimme edelleen globaalisti johtavaa asemaamme pyyhintätuotteiden kuitukankaiden valmistajana. Velaton kauppahinta oli 17,5 miljoonaa euroa ja rahoitimme sen oman pääomanehtoisella osakkeiksi vaihdettavalla hybridilainalla. Laina laskettiin liikkeelle helmikuussa ja se ylimerkittiin.

Ensimmäinen vuosineljännes oli Suomiselle positiivinen myös taloudellisten tunnuslukujen valossa. Suomisen liikevaihto kasvoi 2 % 114,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 42 % 7,0 miljoonaan euroon, mikä on Suomisen kaikkien aikojen korkein liikevoitto vuosineljänneksellä. Kannattavuuden parantuminen on osoitus valitsemamme strategian voimasta: olemme onnistuneet lisäämään korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Lisäksi liikevoiton hyvää kehitystä tukivat Joustopakkaukset-segmentin positiivinen tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä koko konsernissa omaksuttu kustannustietoinen tapa toimia.

Kaksi kolmesta Suomisen keskipitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteesta saavutti ensimmäisellä neljänneksellä tavoitetasonsa. Velkaantumisasteemme laski edellä mainitun hybridilainan sekä velkojen lyhentämisen ansiosta 79,3 %:iin (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 10,4 % (tavoite yli 10 %).

Kuitukankaat-segmentin liikevaihto oli likimain vertailukauden tasolla 98,4 miljoonassa eurossa (97,2). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 35 % 6,0 miljoonaan euroon (4,4), joka vastasi 6,1 % liikevaihdosta.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 15,8 miljoonaa euroa (14,4). Joustopakkausten liikevoitto nousi positiiviseksi, 0,4 miljoonaan euroon (0,0). Vuodenvaihteessa toteutettujen tehostamistoimien vaikutukset eivät vielä näy täysimääräisesti segmentin tunnusluvuissa.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä johdonmukaista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa eteni suunnitelman mukaisesti. Uuden laitteiston noin kaksi viikkoa kestävä asennusseisokki päättyy huhtikuun loppuun mennessä ja laajennettu kapasiteetti on täydessä käytössä toukokuun kuluessa. Laajensimme näiden wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tarjontaa myös Euroopassa. Lisäksi vahvistimme edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden asemaa portfoliossamme tuomalla markkinoille uuden kuitukangastuotteen hotelli- ja ravintola-alan asiakkaille.

Suomisen syyskuussa 2013 tiedottamat uudistukset konsernirakenteessa, organisaatiossa, johtamisjärjestelmässä ja toimintamallissa astuivat voimaan 1.1.2014. Osana muutoksia Suomisen Kuitukankaat-segmenttiin kuuluu 1.1.2014 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care.

Lue koko osavuosikatsaus (pdf)