← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013: Suominen kasvatti liikevaihtoaan sekä paransi tulostaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013: Suominen kasvatti liikevaihtoaan sekä paransi tulostaan

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2013:

- Liikevaihto nousi 10 % 122,0 (111,1) miljoonaan euroon. - Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 81 % 4,9 (2,7) miljoonaan euroon. - Suominen toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Nina Kopola:

”Euroopan markkinoilla kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa parani hieman vuodenvaihteen tasolta, mutta ostokäyttäytyminen jatkui edelleen suhteellisen varovaisena. Sen sijaan Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa toimintaympäristö oli myös tammi-maaliskuussa 2013 Eurooppaa positiivisempi.

Suomisen vuosi 2013 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Liikevaihtomme kasvoi 122,0 miljoonaan euroon (111,1). Myös kannattavuutemme parani liikevoiton noustessa 4,9 miljoonaan euroon (3,2). Liikevaihdon kasvua vauhditti kuitukankaiden hyvä kysyntä erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa oli positiivista kehitystä. Maaliskuussa päättyneen Summit-ohjelmamme aikaansaama kustannusrakenteen keveneminen heijastui tammi-maaliskuun tulokseemme kannattavuutemme parantumisena.

Lisäksi olen erityisen ilahtunut Joustopakkaukset-segmentin kehityksestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuodenvaihteessa käynnistetyn tervehdyttämisohjelman toimenpiteet näkyvät jo nyt segmentin tunnusluvuissa. Joustopakkausten liikevaihto kasvoi ja liiketulos kääntyi voitolliseksi.

Noin 80 % liikevaihdostamme muodostava, Pyyhintä-segmenttiin kuuluva Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö kehittyi vakaasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkamme määrätietoisesti viime vuoden loppupuolella uusitun strategiamme toteuttamista ja käynnistämme sen puitteissa kaksi uutta, Kuitukankaat-liiketoimintayksikköä koskevaa kehitysohjelmaa. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta voimme strategiamme mukaisesti vauhdittaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme.”

Liitteet