← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Liikevaihto kasvoi, kasvuinvestointien kulut vaikuttivat liikevoittoon

Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   27.10.2017 klo 8.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017: Liikevaihto kasvoi, kasvuinvestointien kulut vaikuttivat liikevoittoon

AVAINLUKUJA

 

 

7-9/

7-9/

1-9/

1-9/

1-12/

 

2017

2016

2017

2016

2016

Liikevaihto, milj. euroa

102,4

103,8

327,3

316,5

416,9

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

4,6

7,9

15,3

22,1

25,6

Liikevoitto, milj. euroa

4,6

7,9

15,3

22,1

25,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

1,8

4,9

8,2

13,6

15,2

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,03

0,09

0,15

0,26

0,29

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,03

0,08

0,14

0,23

0,26

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,04

0,16

0,35

0,50

0,56

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

8,3

12,3

11,6

Velkaantumisaste (gearing), %

56,5

28,0

39,6

 

Tässä taloudellisessa katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. 


Avainasiat heinä-syyskuussa 2017:

- Liikevaihto laski 1 % ja oli 102,4 milj. euroa (103,8).
- Liikevoitto laski 41 % ja oli 4,6 milj. euroa (7,9).
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 2,3 milj. euroa (8,3)
- Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa avatun uuden tuotantolinjan asiakastoimitusten määrän kasvattaminen (ramp up -vaihe) jatkui.
- Suominen laski liikkeelle uuden 85 milj. euron joukkovelkakirjalainan ja uusi pankkilainansa.

- Suominen toistaa 9.8.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen jatkui vahvana euroalueella ja Yhdysvalloissa. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen päämarkkina-alueet. Kuluttajien optimismi heijastui myös kuitukankaiden kysyntään.

Suomisen liikevaihto laski 1 % ja oli 102,4 milj. euroa. Vaikka raportoitu liikevaihto heikkeni, olen iloinen myyntimäärien hyvästä kehityksestä. Yhdysvaltain dollarin kurssin muutokset suhteessa euroon heikensivät liikevaihtoa vertailukaudesta 3,4 milj. eurolla. Lisäksi tuoteportfolion jakauman epäedullinen kehitys söi jossain määrin myyntimäärien kasvun vaikutusta liikevaihtoon.

Uuden märkärainauslinjan tuotannon ylösajovaihe Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa jatkui kolmannella neljänneksellä. Vaikka meillä on tiettyjä ylösajovaiheen teknisiä ongelmia vielä ratkottavana, olemme tyytyväisiä linjalta toimitettuihin asiakastilauksiin. Ne ovat olleet tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaisia. Uuden linjan tuotantomäärät ovat kuitenkin vielä suunniteltua tuotantokapasiteettia pienempiä, mikä vaikuttaa liikevoittoomme myös vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Odotamme Bethunen uuden tuotantolinjan vaikuttavan bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 alkupuolelta lähtien.

Bethunen investoinnin lisäksi Suomisella on meneillään myös muita tärkeitä toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi. Laaja tietojärjestelmäuudistuksemme etenee suunnitellusti. Liikevaihdon ja tuoteportfolion jakauman epäsuotuisan kehityksen sekä näiden investointihankkeiden kulujen vuoksi Suomisen liikevoitto laski 4,6 milj. euroon.

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vertailukaudesta 2.3 milj. euroon alentuneen liikevoiton sekä käyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

Lokakuussa onnistuneesti viimeistellyn uudelleenrahoituksen – uuden 85 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun sekä pankkilainoien uusimisen – ansiosta Suominen on edelleen taloudellisesti vahvassa asemassa ja valmis toteuttamaan strategiaansa tulevina vuosina.”

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).