← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: Hyvä kehitys jatkui, ohjeistusta tarkennettu liikevoiton kasvun osalta

Avainasiat heinä-syyskuussa 2015:

- Liikevaihto nousi 11,3 % ja oli 114,9 (103,3) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,1 % ja oli 9,8 (8,7) milj. euroa.
- Investointi uuteen märkärainauslinjaan Bethunen-tehtaalla Yhdysvalloissa etenee suunnitelmien mukaan. Suominen tiedotti syyskuussa, että investoinnin kokonaisarvo on lähes 50 milj. euroa.
- Suominen päätti laajentaa kasvuinvestointiohjelmaansa kaudelle 2015–2017 noin 60 milj. euroon korkean lisäarvon kuitukankaiden lupaavien kasvunäkymien vuoksi.
- Suominen tarkentaa ohjeistustaan vuoden 2015 liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa, että jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on vuonna 2015 selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin Suominen arvioi, että yhtiön vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014.
- Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 17.7.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2014.
- Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi laski kolmannella vuosineljänneksellä hieman, mutta oli edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalla tasolla. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi hieman. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen vahva taloudellinen kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 % vertailukaudesta ja oli 114,9 milj. euroa. Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 9,8 milj. euroon, mikä vastasi 8,5 % liikevaihdosta. Vuosineljänneksen voitto ja osakekohtainen tulos pysyivät toisen vuosineljänneksen vahvalla tasolla ja olivat 5,4 milj. euroa ja 0,02 euroa/osake. Olen hyvin tyytyväinen Suomisen tähänastiseen kehitykseen tilikaudella 2015 ja suhtaudun luottavaisesti myös vuoden viimeiseen neljännekseen. Tarkensimme loppuvuoden osalta liikevoiton kasvua koskevaa ohjeistustamme ja arvioimme nyt, että tilikaudella 2015 Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin arvioimme, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014.

Päätimme syyskuussa laajentaa kasvuinvestointiohjelmaamme noin 60 milj. euroon korkeamman lisäarvon kuitukankaiden lupaavien kasvunäkymien takia. Aiemmin arvioimme käyttävämme kasvuinvestointeihin
30–50 milj. euroa strategiakaudella 2015–2017. Samalla kerroimme, että Bethunen-tehtaan uuteen märkärainauslinjaan tehtävän investoinnin kokonaisarvo, sisältäen sekä laitteet että palvelut, on lähes 50 milj. euroa. Hanke nostaa märkärainausteknologian täysin uudelle tasolle toimialallamme. Uusi tuotantolinja räätälöidään Suomisen tarpeisiin ainutlaatuisen teknologiaosaamisemme pohjalta. Sen ansiosta voimme toimittaa asiakkaillemme markkinoiden parhaita kuitukankaita pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin. Investointi on linjassa strategisen tavoitteemme kanssa, jonka mukaan tähtäämme alallamme tuotejohtajan asemaan sekä toimialan keskiarvon ylittävään liikevaihdon kasvuun.

Myös muut hankkeet kasvuinvestointiohjelmassamme etenevät suunnitellusti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Katsauskauden jälkeen nimitimme Ernesto Levyn Suomisen Convenience-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi. Levyllä on taustallaan vaikuttava ura johtavissa kuluttajatuoteyhtiöissä, muun muassa Novartiksella sekä Procter & Gamblella. Hänen kykynsä ja kokemuksensa täydentävät erinomaisesti Suomisen johtoryhmän osaamista, mikä on erityisen arvokasta kasvustrategiamme toteuttamisen kannalta.”

Lue osavuosikatsaustiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (PDF).