← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014: liikevaihto, liikevoitto ja tase paranivat; liikevoittoennustetta korotettu

Avainasiat heinä - syyskuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 10,5 % 103,3 (93,5) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 49,4 % 8,7 (5,8) miljoonaan euroon.
- Suominen myi Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueensa pääomasijoitusyhtiölle ja liiketoiminta-alueen johdolle 14.7.2014.
- Suominen laajensi ja monipuolisti rahoituspohjaansa laskemalla liikkeelle 75 milj. euron joukkovelkakirjalainan sekä uudistamalla pankkilainansa.
- Suominen päivittää näkymiään liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa jatkuvien toimintojen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä nousevan vuonna 2014 suuruusluokaltaan 25 miljoonaan euroon. Aiemmin Suominen arvioi, että sen jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2013 (19,4 miljoonaa euroa; Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät).
- Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 18.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2013 (373,7 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Suomisen päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä Yhdysvalloissa että euroalueella kuluttajaluottamusindeksit kääntyivät laskuun.

Kuluttajaluottamuksen heikkeneminen ei kuitenkaan heijastunut Suomisen taloudelliseen kehitykseen kolmannella vuosineljänneksellä. Suomisen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta yli 10 % ja oli 103,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Brasilian tehtaan hankinta helmikuussa 2014, Pohjois-Amerikan markkinan hyvänä jatkunut tilanne sekä Suomisen tuotteiden kysyntää vahvistanut, luonteeltaan tilapäinen muutos kilpailutilanteessa Euroopan markkinoilla.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi uudelle tasolle, 8,7 miljoonaan euroon, mikä vastaa 8,4 % liikevaihdosta. Olen iloinen erityisesti suhteellisen kannattavuutemme paranemisesta. Se heijastaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvua myynnistämme ja osoittaa, että kuljemme strategisesti oikeaan suuntaan. Liiketoiminnan rahavirta miltei nelinkertaistui vertailukaudesta ja oli 16,9 miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä korkeat uudelleenrahoituksesta koituneiden kulujen vuoksi.

Strategian onnistuneesta toteuttamisesta kertoo myös keskipitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttaminen: kahta kolmesta tavoitteesta tarkastellaan vuosineljänneksittäin ja vuoden ensimmäisen ja toisen neljänneksen tapaan nämä olivat myös kolmannella vuosineljänneksellä tavoitetasolla. Velkaantumisasteemme laski edelleen ja oli syyskuun lopussa 43,3 % (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,5 % (tavoitetaso yli 10 %).

Myimme katsauskaudella Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen pääomasijoittajalle ja liiketoiminnan johdolle. Kauppa selkeytti edelleen Suomisen konsernirakennetta ja viimeisteli Suomisen muuntautumisen kolmella mantereella toimivaksi kuitukangasyhtiöksi.

Yksinomaan kuitukankaisiin keskittyvä, taloudellisesti vakaassa asemassa oleva Suominen on valmiina uuteen strategiakauteen 2015 – 2017. Lähivuosien strategiassa korostuu fokusoituneen yhtiön aktiivinen kehittäminen kuitukangastoimialan edelläkävijäksi. Taloudellisista tavoitteistamme painotamme jatkossa entistä voimakkaammin toimialan keskiarvoa nopeampaa liikevaihdon orgaanista kasvua. Mikäli onnistumme tässä tavoitteessa, Suomisen liikevaihto on vuonna 2017 noin 500 miljoonaa euroa. Syyskuussa uudistettu rahoituspohjamme joukkovelkakirjalainoineen mahdollistaa osaltaan kasvustrategian toteuttamisen.

Kasvutavoitteen rinnalla pidämme kuitenkin edelleen kiinni myös suhteellisesta kannattavuudesta sekä vakaasta taloudellisesta asemasta. Tavoitteemme on jatkossa saavuttaa yli 12 % tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) sekä säilyttää yhtiön velkaantumisaste terveellä tasolla, 40 – 80 %:ssa. Olemme julkaisseet tänään 24.10.2014 myös erillisen pörssitiedotteen strategiamme seuraavasta vaiheesta.

Strategian päivittämisen yhteydessä Suomisen hallitus on hyväksynyt yhtiölle osinkopolitiikan. Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta vuotuisena osinkona. Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.”

Lue koko osavuosikatsaus (pdf)