← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013:Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto vertailukautta paremmat

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 23.10.2013 klo 8.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013:Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto vertailukautta paremmat

Avainasiat heinä - syyskuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto laski 2 % 108,6 (110,5) miljoonaan euroon.

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 15 % 5,3 (6,7) miljoonaan euroon.

- Codi Wipes -liiketoimintayksikön myynti toteutui 15.7.2013. Codi Wipes raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona.

- Suominen päätti uudistaa konsernirakenteensa, organisaationsa ja johtamisjärjestelmänsä 1.1.2014 alkaen.

- Suominen toistaa 17.7.2013 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistui kuluttajaluottamusindeksin mukaan edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksin ensimmäisen vuosipuoliskon jatkunut nousu tasaantui ja indeksi kääntyi lievään laskuun neljänneksen lopulla.

Vaikka sekä liikevaihto että liikevoitto jäivät kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden vahvasta tasosta, Suomisen liiketoiminnan kehitys on ollut koko kulunutta tilivuotta kokonaisuutena tarkasteltaessa myönteistä ja suunnitelmiemme mukaista.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 108,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,3 miljoonaa euroa. Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 4 % vertailukauden vahvasta tasosta ja oli 93,5 miljoonaa euroa (97,9). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (8,1), mikä vastasi 4,0 % liikevaihdosta. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuneet poikkeukselliset, asiakastoimituksiin liittyneistä ongelmista johtuneet kulut sekä konserniveloitusten tarkistukset heikensivät Pyyhintä-segmentin liikevoittoa. Vertailukauden liikevoittoa kasvatti poikkeuksellisen suotuisa myynnin tuotejakauma.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 19 % ja oli 15,1 miljoonaa euroa. Joustopakkausten liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni kuitenkin vertailukaudesta, ja jäi edelleen tappiolle. Selvitämme mahdollisuuksia tehostaa käynnissä olevaa Joustopakkaukset-segmentin liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa.

Jatkoimme määrätietoista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Codi Wipes -liiketoimintayksikön myynti saatiin päätökseen heinäkuussa. Yrityskauppa selkiytti asemaamme johtavana kuitukangasvalmistajana pyyhintätuotteiden arvoketjussa ja voimme strategiamme mukaisesti keskittyä nyt entistäkin intensiivisemmin tämän aseman vahvistamiseen.

Luomme uusia edellytyksiä strategiamme aiempaa nopeammalle toteuttamiselle uudistamalla konsernirakenteemme, organisaatiomme, johtamisjärjestelmämme ja toimintamallimme 1.1.2014 alkaen. Uudistusten myötä Suomisesta tulee aiempaa keskittyneempi ja ketterämpi yhtiö. Kykymme luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää korkeamman lisäarvon tuotteita vahvistuu. Näin vauhditamme sekä omaa että asiakkaidemme liiketoimintaa ja voimme parantaa Suomisen kannattavuutta.

Suomisen nykyinen Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö jakautuu 1.1.2014 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä matkailu- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Myös Joustopakkaukset-liiketoiminnan strategiaa on terävöitetty ja toimintoja organisoitu uudelleen asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi. Joustopakkaukset keskittyy jatkossa neljään liiketoimintaan: leipäpakkauksiin, pehmopapereiden kääreisiin, kaupan kasseihin sekä erikoistuotteisiin.

Aiemmin tänä vuonna käynnistetyt kuitukangasliiketoiminnan strategiset kehitysohjelmat jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä parantaa tuotekehitystä edelleen.”

 

Lataa koko tiedote (pdf)