← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015: Raportointikauden liikevaihto, liikevoitto ja voitto ennätystasolle

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2015:

- Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 112,9 (95,3) milj. euroa.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 80 % ja oli 9,9 (5,5) milj. euroa.
- Suominen vahvisti investoivansa uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunessa, Yhdysvalloissa.
- Suominen toistaa 27.4.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi kääntyi toisella vuosineljänneksellä loivaan laskuun alkuvuoden ripeän nousun jälkeen, mutta jäi kesäkuussa edelleen selvästi vuodenvaihdetta korkeammalle tasolle. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksin kehitys oli nousujohteista koko vuosineljänneksen ajan. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen toinen vuosineljännes oli taloudellisten tunnuslukujen valossa erittäin vahva. Yhtiön liikevaihto kasvoi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen sekä Euroopan markkinoiden vertailukautta vilkkaamman kysynnän vauhdittamana 19 % vertailukaudesta ja oli 112,9 milj. euroa.

Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi ennätykselliselle tasolle 9,9 milj. euroon, mikä vastasi 8,8 % liikevaihdosta. Liikevoiton erittäin positiiviseen kehitykseen vaikutti kasvanut liikevaihto ja toiminnan kehittämisen ansiosta edelleen vahvistunut bruttokate. Myös Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti liikevoittoa. Vuosineljänneksen voitto nousi uudelle tasolle 6,2 milj. euroon. Vuosineljänneksittäin tarkasteltavista taloudellisesta tavoitteista sijoitetun pääoman tuotto nousi 17,1 %:iin (jatkuvat toiminnot) ja velkaantumisasteemme laski 28,2 %:iin.  

Vahvistimme toukokuussa, että toteutamme suunnitellun investoinnin uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunen-tehtaalle Yhdysvalloissa. Investoinnin myötä tehtaalle arvioidaan syntyvän ainakin 25 uutta työpaikkaa. Investointi on merkittävin yksittäinen hanke Suomisen 30-50 miljoonan euron kasvuinvestointiohjelmassa. Tavoitteemme on kasvattaa sekä myyntimääriämme että korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme, ja siksi uusi tuotantolinja keskittyy korkeamman lisäarvon kuitukankaisiin, joita käytetään muun muassa kodinhoidon ja teollisuuden pyyhintätuotteissa sekä wc:stä huuhdeltavissa pyyhintätuotteissa. Tuotantolinjan asennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 jälkipuoliskolla.

Myös muut, aiemmin tiedotetut hankkeet kasvuinvestointiohjelmassamme etenevät suunnitellusti. Paulínian-tehtaalle Brasiliassa sekä Alicanten-tehtaalle Espanjassa tehdään tuotevalikoimaa laajentavat laiteinvestoinnit, joiden valmistuttua tehtaat voivat toimittaa kuitukankaita paitsi korkeamman lisäarvon pyyhintätuotteisiin, myös terveydenhuollon kuitukankaisiin. Nakkilan-tehtaalla otettiin toisella vuosineljänneksellä käyttöön aiemmin suljettuna ollut tuotantolinja. Tehdas pystyy nyt vastaamaan joustavasti Euroopan markkinoiden vahvistuneeseen kysyntään. ”

Lue osavuosikatsaustiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (PDF)