← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014: Kuitukankaisiin keskittyvän Suomisen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 27 %

Avainasiat huhti - kesäkuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 2,4 % 95,3 (93,1) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 19,1 % 5,5 (4,6) miljoonaan euroon.
- Investointi wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi valmistui suunnitelmien mukaan Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa.
- Katsauskauden jälkeen Suominen myi Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueensa. Kauppa toteutui 14.7.2014. Velaton kauppahinta oli 20 miljoonaa euroa ja Suominen kirjasi kaupasta lopetettujen liiketoimintojen tulokseen noin 4,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.
- Suominen toistaa 11.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 miljoonaa euroa (luku tarkentunut aiemmin julkaistusta). Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi vahvistui toisella vuosineljänneksellä. Myös Yhdysvalloissa talouden positiivinen vire jatkui, mikä heijastui kuluttajaluottamusindeksin nousuna. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Suomisen hyvä taloudellinen kehitys jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Jatkuvien liiketoimintojen (ilman myytyä Joustopakkaukset-liiketoimintaa) liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi lähes viidenneksellä 5,5 miljoonaan euroon, mikä vastaa 5,8 % liikevaihdosta.Myös liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi vertailukaudesta ja oli 11,3 miljoonaa euroa.

Tällä strategiakaudella – vuoden 2012 alusta alkaen – Suomisen raportoitu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta parantunut jokaisella neljänneksellä vertailukaudesta. Tämä osoittaa selvästi strategiamme toimivuuden. Strategian onnistuneesta toteuttamisesta kertoo myös keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen: kahta kolmesta Suomisen keskipitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteesta tarkastellaan vuosineljänneksittäin ja vuoden ensimmäisen neljänneksen tapaan nämä olivat myös huhti-kesäkuussa tavoitetasolla. Velkaantumisasteemme laski edelleen ja oli kesäkuun lopussa 71,4 % (tavoitetaso 40–80 %). Jatkuvien liiketoimintojen osalta sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 13,2 % (tavoite yli 10 %).

Myimme katsauskauden päättymisen jälkeen Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen brittiläiselle pääomasijoittajalle ja liiketoiminnan johdolle. Kauppa on jatkumoa konsernirakenteemme selkeyttämiselle, jonka ensimmäinen askel oli Codi Wipes -liiketoimintayksikön divestointi heinäkuussa 2013. Brasilian-yksikön osto helmikuussa 2014 laajensi toimintaamme ydinliiketoiminnassamme kehittyville markkinoille. Joustopakkausten myynti viimeisteli Suomisen muuntautumisen täysiveriseksi kolmella mantereella toimivaksi kuitukangasyhtiöksi. Konsernirakenteemme on nyt selkeä: keskitymme yksinomaan kuitukankaisiin. Siten voimme suunnata entistä tehokkaammin kaikki voimavaramme tämän liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen globaalisti.

Joustopakkausliiketoiminnasta luopumisen myötä myös Suomisen taloudellinen raportointi yksinkertaistuu. Tästä osavuosikatsauksesta alkaen Suominen ei enää raportoi segmenttejä.

Tarkistimme joustopakkausliiketoiminnan myynnin yhteydessä 11.7.2014 myös näkymiämme vuodelle 2014. Käytännössä oikaisimme käyttämämme vertailuluvut vastaamaan Suomisen jatkuvaa, yksinomaan kuitukankaiden kehittämiseen ja valmistamiseen keskittyvää liiketoimintaa. Arviomme jatkuvan liiketoimintamme näkymistä säilyi ennallaan: odotamme, että sekä liikevaihtomme että liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä ovat vuonna 2014 viime vuotta paremmat, kun niitä verrataan jatkuviin toimintoihin.

Vuoden 2014 alusta voimaan astunut organisaatiouudistusvietiin loppuun. Care-liiketoiminta-alueen johdossa aloitti toukokuussa Lynda A. Kelly, joka tuo vahvaa kuitukangasalan kokemusta Suomisen johtoryhmään. Hankintatoimi on Suomiselle tärkeä funktio ja sen johdossa aloitti heinäkuussa Dan Dunbar.

Näiden tärkeiden päätösten jälkeen valmistelemme parhaillaan Suomisen toimintasuunnitelmaa strategiakaudelle 2015 – 2017. Lähivuosien strategiassa korostuu fokusoituneen yhtiön aktiivinen kehittäminen kuitukangastoimialan edelläkävijäksi. Painotamme jatkossa entistä voimakkaammin kasvua.”

Lue koko osavuosikatsaus (pdf)