← Takaisin

Suominen Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Suominen Oyj Pörssitiedote 17.7.2013 klo 8.50

Suominen Oyj:n maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Suominen Oyj:n hallitus on 26.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesta 2 000 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet ja ne tuottavat samat osakeoikeudet kuin yhtiön vanhat osakkeet niiden rekisteröinnistä alkaen.
Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 247 934 122 osaketta, joista 2 060 298 osaketta on yhtiön hallussa omina osakkeina.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.8.2013, jonka jälkeen yhtiö hakee viipymättä osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Yhtiö toteuttaa osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavien osakepalkkioiden suorittamiseksi. Yhtiön nykyisen, vuodet 2012–2014 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavat osakepalkkiot suoritetaan vuonna 2015.

SUOMINEN OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja ja hallituksen sihteeri, puh. 010 214 300