← Takaisin

Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten osakkeina suoritettava vuosipalkkio – yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus

Suominen Oyj   Pörssitiedote   2.6.2015 klo 11.30

Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten osakkeina suoritettava vuosipalkkio – yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus

Suominen Oyj:n 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2016 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 28 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että 40 % vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 3.6.2016.

Hallituksen jäsenille vuodelta 2016 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä on yllä mainitun perusteella yhteensä 20 799 osaketta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 79 793 euroa eli noin 3,83638 euroa osakkeelta. Nämä osakkeet on luovutettu 2.6.2016 hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia koskevan valtuutuksen nojalla. Koska kyseessä on yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpanosta, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.

Suominen Oyj:llä oli ennen yllä mainittua osakeluovutusta hallussaan 913 886 omaa osaketta. Hallituksen jäsenille tänään luovutettujen osakkeiden yhteismäärä on 20 799. Luovuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 893 087 omaa osaketta.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja, puh. 010 214 300