← Takaisin

Suominen Oyj:Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni, liiketoiminnan rahavirta edelleen vahvaa

 

 Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   31.1.2019 klo 8.00 

 

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2018 Liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni, liiketoiminnan rahavirta edelleen vahvaa

Avainlukuja

 

 

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2018

2017

2018

2017

Liikevaihto, milj. euroa

109,8

98,7

431,1

426,0

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

-0,4

-0,3

4,6

15,0

Liikevoitto, milj. euroa

-0,4

-0,3

4,6

15,0

Raportointikauden voitto, milj. euroa

-2,0

6,3

-1,7

14,5

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,04

0,12

-0,03

0,27

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

-0,04

0,11

-0,03

0,25

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,15

0,04

0,56

0,39

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

2,3

6,6

Velkaantumisaste (gearing), %

54,2

59,5

Osakekohtainen varojenjako, euroa*

   

0,11

 

 

* 2018 osalta ehdotus yhtiökokoukselle.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat loka-joulukuussa 2018:

- Liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli 109,8 milj. euroa (98,7).
- Liikevoitto heikkeni -0,4 milj. euroon (-0,3).

- Bethunen tehtaan uudella tuotantolinjalla toteutettiin suunnitellut linjan tuotevalikoiman laajentamiseen liittyvät koeajot onnistuneesti.
- Petri Helsky nimitettiin Suomisen toimitusjohtajaksi ja hän aloitti yhtiössä 7.1.2019.

 

- Suominen arvioi konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2018 ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa. Tilikausilla 2018 ja 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

 

- Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa.

 

  Lue tilinpäätös kokonaisuudessaan täältä (pdf)