← Takaisin

Suominen Oyj jatkaa toimintojensa tehostamista

Suominen Oyj on päättänyt lopettaa polypropeeni-katkokuidun valmistuksen Suominen Kuitukankaat Oy:n tehtaalla Nakkilassa. Toimenpide on osa Suomisen laajempaa kannattavuuden parannusohjelmaa, jonka kokonaistavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa noin kahden prosentin kustannushyöty vuonna 2012. Suominen Oyj:n Kuitukangas-liiketoiminnan strategian kannalta oma polypropeeni-katkokuidun valmistus ei ole enää perusteltua, mistä syystä siitä on päätetty luopua. Suominen on neuvotellut pitkäaikaisen raaka-aineen hankintasopimuksen, jolla korvataan oma tuotanto.
Suominen Kuitukankaat Oy:n Nakkilan-tuotantolaitoksen kuidunvalmistuslinjat on päätetty sulkea vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimenpiteellä ei ole vaikutusta aiemmin ilmoitettuihin Suominen Kuitukankaat Oy:n irtisanomisiin.

Tuotannon lopettaminen aiheuttaa arviolta vajaan 3 miljoonan euron alaskirjauksen Suominen Kuitukankaat Oy:n vuoden 2012 tulokseen. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Helsingissä 2.11.2012

Suominen Oyj

Nina Kopola Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Nina Kopola, puh. 010 214 300