← Takaisin

Suominen muuttaa taloudellisen raportointinsa terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen mukaisesti

Suominen Oyj   Pörssitiedote   29.6.2016 klo 10.00

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA) on julkaissut uudet ohjeet listayhtiöiden taloudellisessa raportoinnissa esitettävistä vaihtoehtoisista tunnusluvuista. Ohjeet tulevat voimaan 3.7.2016, joten Suominen Oyj muuttaa 9.8.2016 julkaistavasta tammi-kesäkuun osavuosikatsauksesta alkaen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin liittyvää terminologiaa.

Uusien ohjeiden nojalla Suominen muuttaa aiemmin käyttämänsä termin ”ilman kertaluonteisia eriä” termiksi ”vertailukelpoinen”. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä merkittäviä liiketapahtumia, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Näitä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Tunnuslukujen vertailukelpoisuutta parantavien oikaisuerien määritelmä vastaa sisällöltään Suomisen aiemmin käyttämää kertaluonteisten erien määritelmää.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja