← Takaisin

Suominen kirjaa liikearvoa alas ja jatkaa tehostamistoimenpiteitä

Suominen Yhtymä Oyj kirjaa vuoden 2007 viimeiselle neljännekselle 8 miljoonan euron kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset liikearvon kirjanpitoarvoihin, jotka liittyvät Kosteuspyyhkeiden ja Kuitukankaiden liiketoimintaan.
Näiden rahavirtayksiköiden vastaisten rahavirtojen määrän ja ajoittumisen epävarmuuden arvioidaan lisääntyneen, mikä alentaa yksiköiden käyttöarvoa.

Suominen jatkaa toiminnan tehostamista ohjelmilla kustannussäästöjen aikaansaamiseksi, toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja omaan tarjontaan perustuvan myynnin lisäämiseksi. Vuoden 2007 osalta ohjelmien säästö- ja tehostamisvaikutus oli noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 tavoitellaan vähin-tään vastaavan suuruista toiminnan tehostamista.

Liikearvon alaskirjauksen jälkeen Suomisen vuoden 2007 liikevoitto ja tulos verojen jälkeen ovat tap-piollisia. Vertailukelpoinen toiminnallinen liikevoitto paranee, mutta toiminnallinen tulos verojen jäl-keen jää tappiolle. Suomisen liikearvon määrä alaskirjauksen jälkeen on 26 miljoonaa euroa.