← Takaisin

Suominen keskittyy strategiansa mukaisesti entistä vahvemmin kuitukankaisiin ja luopuu kosteuspyyheliiketoiminnastaan

Suominen Oyj Pörssitiedote 17.6.2013 klo 16:30

Suominen keskittyy strategiansa mukaisesti entistä vahvemmin kuitukankaisiin ja luopuu kosteuspyyheliiketoiminnastaan

Suominen Oyj myy kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle. Yrityskaupan myötä Suominen selkiyttää yhtiörakennettaan ja keskittyy, strategiansa mukaisesti, entistäkin vahvemmin kuitukankaisiin. Yrityskaupan vuoksi Suominen tarkistaa aiemmin julkistamaansa arviota konsernin liikevaihdon kehittymisestä vuonna 2013.
Yrityskauppa, jossa Suominen myy kaikki tytäryhtiönsä Codi International BV:n osakkeet Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiön tytäryhtiölle Cogitandum BV:lle, on vahvistunut tänään. Codi International kuuluu Euroopan johtaviin kosteuspyyhevalmistajiin. Yhtiö toimii Alankomaissa ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 lähes 50 miljoonaa euroa.

Arvioitu kokonaiskauppahinta on 9,2 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy Codi Internationalin vuoden 2013 taloudellisen tuloksen ja muiden tavanomaisten sopimusehtojen perusteella. Yrityskaupan vuoksi Suominen kirjaa IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2013 toisella neljänneksellä lopetettujen liiketoimintojensa tulokseen noin 16 miljoonan euron tappion. Aiemmin Codi International on raportoitu osana Suomisen Pyyhintä-segmenttiä. Paikallinen työntekijäryhmiä edustava toimielin on hyväksynyt yritysjärjestelyn. Kaupan toteutuminen on ehdollinen sille, että molemmat osapuolet täyttävät kauppaan liittyvät ennakkoehdot.

“Codi Wipes -liiketoimintayksiköstä luopuminen tukee hyvin In the Lead -strategiaamme. Se selkeyttää sekä yritysrakennettamme että asemaamme pyyhintätuotteiden arvoketjussa, erityisesti suhteessa Kuitukankaat-liiketoimintayksikkömme asiakkaisiin. Nyt voimme keskittyä entistäkin paremmin vahvistamaan edelleen kilpailukykyämme kuitukankaissa”, Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola sanoo.

“Olemme kasvaneet voimakkaasti kuitukangasvalmistajana. Siten oman kuitukankaita jatkojalostavan yksikön strateginen rooli on selvästi pienentynyt vuodesta 2003, jolloin Codi International ostettiin osaksi Suomista. Codi Internationalille yrityskauppa merkitsee uutta omistajaa, jolle on strategisesti tärkeää kehittää yhtiötä edelleen”, Nina Kopola jatkaa.

”Codi Internationalilla on vahva asema Euroopan kosteuspyyhemarkkinoilla. Sen pitkälle automatisoitu tuotantolaitos on Euroopan parhaita kuitukankaiden jatkojalostajia. Pirstaleiset markkinat ja toisaalta nousevien markkina-alueiden kasvunäkymät luovat mahdollisuuksia yrityksen kasvattamiseen ja tuotannon monipuolistamiseen uusille maantieteellisille alueille ja tuotesegmenteille. Näin Codi Internationalin on mahdollista parantaa erityisesti globaalisti toimivien asiakkaidensa palvelua. Odotamme innolla, että pääsemme toteuttamaan näitä suunnitelmia yhdessä yhtiön johdon kanssa”, Value Enhancement Partnersin johtaja Kenneth Tjon sanoo.

Kaupan vahvistumisen jälkeen Suomisella on kaksi liiketoimintayksikköä, Kuitukankaat ja Joustopakkaukset, jotka raportoidaan erikseen kahdessa raportointisegmentissä.

Yrityskaupan vuoksi Suominen tarkistaa aiemmin julkaisemaansa arviota konsernin liikevaihdon kehittymisestä vuonna 2013. Suominen arvioi nyt, että sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto pysyy vuoden 2012 tasolla. Aiemmin Suominen oli ennakoinut, että sen liikevaihto vuonna 2013 on edellisen vuoden tasolla.

Suomisen liikevoittoa koskeva arvio pysyy ennallaan. Yhtiö odottaa, että sen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2012.

Vuonna 2012 Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli yhteensä 409,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,9 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,7 miljoonaa euroa.

Suominen Oyj

Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300

Value Enhancement Partners lyhyesti

Value Enhancement Partners (VEP) on yksityisomisteinen, vuonna 1999 perustettu sijoitusyhtiö. Yhtiö toimii Amsterdamissa, Alankomaissa. VEP on erikoistunut keskisuuriin teollisiin yrityksiin Benelux-maissa ja lähialueilla ja sen periaatteena on toimia aktiivisesti yhdessä johdon kanssa yhtiöiden tuottavuuden ja kasvun parantamiseksi.