← Takaisin

Suominen käynnistää omien osakkeiden hankinnan

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 20.3.2009 pidetyn varsinainen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeita hankitaan enintään 200 000 kappaletta hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 25.2.2010 ja se jatkuu kunnes edellä mainittu määrä on hankittu tai viimeistään 20.9.2010.

Helsinki, 18.2.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Liitteet