← Takaisin

Suominen käynnistää omien osakkeiden hankinnan

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 27.3.2008 pidetyn varsinainen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeita hankitaan enintään 50 000 kappaletta hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 4.11.2008 ja se jatkuu kunnes edellä mainittu määrä on hankittu tai viimeistään 31.12.2008.

Tiedote