← Takaisin

Suominen Joustopakkausten yt-neuvottelut Suomessa päätökseen

Suominen Joustopakkaukset Oy:n ja Suominen Yhtymä Oyj:n 13.9.2010 aloittamat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden seurauksena Suominen Joustopakkausten Nastolan tehtaan toiminta lopetetaan vuoden 2011 loppuun mennessä ja tuotanto siirretään Joustopakkausten muille tehtaille. Myös Tampereen tehtaan tuotantoa järjestellään uudestaan ja osa tuotannosta siirretään yhtiön Puolan ja Ikaalisten tehtaille. Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan toimialan pidemmän tähtäimen kilpailukyky.
Toimenpiteiden johdosta Suominen Joustopakkaukset Oy ja Suominen Yhtymä Oyj vähentävät henkilökuntaansa Suomessa 102 henkilöllä. Henkilövähennyksistä, koneiden siirroista ja muista päätökseen liittyvistä toimenpiteistä arvioidaan koituvan noin kahden miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, joista noin miljoona euroa kirjataan tänä vuonna. Tuotannon keskittämisen ja kustannusten alentamisen hyödyt alkavat vaikuttaa vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla, minkä vuoksi toimenpiteiden tulosvaikutuksen arvioidaan jäävän vähäiseksi vuonna 2011. Tuotantokoneiden siirtoon tulee liittymään arviolta 1,5 miljoonan euron investoinnit vuonna 2011. Suomisen tarkoituksena on myydä vapautuva Nastolan tehdaskiinteistö.

Suominen Yhtymän toimitusjohtaja Petri Rolig: ”Tämä on raskas päätös, mutta välttämätön Suominen Joustopakkausten tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Otamme määrätietoisia askeleita kohti parempaa kannattavuutta ja menestystä markkinoilla.”

Helsinki, 26.10.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 050 555 7534