← Takaisin

Suominen Joustopakkausten yt-neuvottelut päätökseen Tampereella

Suominen Joustopakkausten Tampereen tehtailla marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen seurauksena Suominen Joustopakkaukset irtisanoo 14 henkilöä, joista 5 toteutetaan vapaaehtoisin eläke- tms. järjestelyin.
Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan Tampereen tehtaiden pidemmän aikavälin kilpailukyky.

Tampereella 21.12.2009

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa: Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 010 214 2201