← Takaisin

Suominen Joustopakkausten yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Suominen Joustopakkausten Tampereen ja Nastolan tehtailla maaliskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen seurauksena Suominen Joustopakkaukset irtisanoo 20 henkilöä, minkä lisäksi 9 henkilön osalta on sovittu eläke- tms. järjestelyistä.
Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin Joustopakkausten Suomen tehtaiden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Neuvottelujen kuluessa näillä tehtailla on irtisanoutumisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta toteutunut 21 henkilön vähennys. Kokonaishenkilöstövähennys on siten 50 henkilöä, josta 48 henkilöä Tampereelta ja 2 Nastolasta. 

Tampereella 15.4.2008

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Kalle Tanhuanpää Toimitusjohtaja

Lisätietoja: Suominen Joustopakkaukset, toimialajohtaja Petri Rolig, puh. 050 5774 245

Liitteet