← Takaisin

Suominen Joustopakkaukset käynnistää yt-neuvottelut Tampereella

Muutokset markkinatilanteessa ovat heikentäneet Joustopakkausten hedelmä- ja vihannespakkausten tuoteryhmän toimintaedellytyksiä. Tämän johdosta Suominen Joustopakkaukset on tänään antanut YT-lain mukaisen neuvotteluesityksen Tampereen tehtaan henkilöstöryhmien edustajille.
Hedelmä- ja vihannesrullapussien tuotannon lopettamisesityksen lisäksi esitetään tiettyjä linjasiirtoja tehokkuuden parantamiseksi ja lisääntyvien hygieniavaatimusten täyttämiseksi. Tehostamistoimenpi-teillä pyritään varmistamaan pidemmän aikavälin kilpailukykyinen toiminta.

Neuvottelut aloitetaan 5.11.2009 ja ne koskevat Suominen Joustopakkausten Tampereen henkilöstöä. Mahdollisten irtisanomisten arvioidaan koskevan niin toimihenkilöitä kuin työntekijöitä ja yhteensä noin 25 henkilöä.

Suominen Joustopakkaukset valmistaa Tampereella hygienia-, elintarvike- ja kaupan pakkauksia. Yksikkö työllistää noin 230 henkilöä.

Tampereella 30.10.2009

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 010 214 2201  

Liitteet