← Takaisin

Suominen Joustopakkaukset aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa

Suominen Joustopakkaukset Oy, joka kuuluu Suominen Yhtymä -konserniin, aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Suomessa 13.9.2010. Tänäänannettu neuvotteluesitys koskee koko Suominen Joustopakkaukset Oy:n henkilöstöä sekä Tampereella työskenteleviä Suominen Yhtymä Oyj:n toimihenkilöitä. Mahdollisten irtisanomisten arvioidaan koskevan noin 120 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset toteutetaan yt-neuvottelujen päätyttyä lokakuun 2010 ja kesän 2011 välisenä aikana.
Suunnitelmat koskevat toiminnan lopettamista Nastolan tehtaalla ja tuotannon siirtämistä Joustopakkausten muille tehtaille. Lisäksi suunnitelmat koskevat Tampereen tehtaan tuotannon uudelleenjärjestämistä ja osittaista siirtämistä Puolan ja Ikaalisten tehtaille. Tampereen ja Nastolan toimihenkilöiden tehtäviä suunnitellaan organisoitavan uudelleen yllä mainittujen muutosten seurauksena. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan Joustopakkaukset-toimialan pidemmän aikavälin kilpailukykyinen toiminta.

Helsinki, 2.9.2010

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus  

Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 010 214 2201