← Takaisin

Petri Rolig jää pois Suominen Oyj:n palveluksesta

Varatoimitusjohtaja Petri Rolig (DI) ja Suominen Oyj ovat sopineet, että Petri Rolig jää pois yhtiön palveluksesta toukokuun 2012 lopussa.
Petri Rolig tuli johtamaan Suominen Joustopakkauksia kesällä 2006. Keväästä 2008 hän toimi Suomisen toimitusjohtajana marraskuun 2011 loppuun saakka.

Toimitusjohtaja Nina Kopola: ”Petrillä on ollut merkittävä rooli Suomisen liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden Suomisen luomisessa. Hänen aikanaan Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminnan syksyllä 2011. Kiitän lämpimästi Petriä hänen panoksestaan Suomisen hyväksi ja toivotan hänelle onnea ja menestystä tulevissa tehtävissään”.

Helsinki 2.5.2012

Suominen Oyj

Nina Kopola toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, puh. 010 214 300

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi