← Takaisin

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2011

Liikevaihto kasvoi, tulos jäi tappiolle

Suomisen liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos oli tappiollinen. Operatiivista tulosta rasitti raaka-ainekustannusten nousu. Käynnissä olevilla rationalisointitoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus yhtiön tulokseen. Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.
Konsernin liikevaihto ja tulos

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 44,3 miljoonaa euroa (40,6). Liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3), tulos ennen veroja -2,2 miljoonaa euroa (-1,5) ja verojen jälkeen -1,7 miljoonaa euroa (-1,1).

Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myynnin keskihinnat nousivat tehtyjen hintakorotusten ja myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineiden hintamekanismien johdosta.

Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa tappiolla. Tulosta rasittivat etenkin raaka-aineiden hintojen nousu, joita myyntihintojen korottaminen ei kyennyt ajanjaksolla kompensoimaan. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 0,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Joustopakkausten rationointitoimenpiteistä.

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä laski hieman huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Liitteet